„Evropský hudební festival pro mladé“ (2011/04-05)

29.04.2011 Zahajovací streetshow „Srdce andělů“ 2011Ashow006.jpg
30.04.2011 Koncert sbratření 2011Bfraterniz001.jpg
01.05.2011 Soutěžní vystoupení před porotou a vyhlášení výsledků 2011Cjury005.jpg
30.04.-02.05.2011 Momentky z našeho pobytu 2011Datmosf017.jpg