„EMJ“ - Koncert sbratření (30.4.2011)

2011Bfraterniz001 2011Bfraterniz002 2011Bfraterniz003 2011Bfraterniz004 2011Bfraterniz005 2011Bfraterniz006 2011Bfraterniz007 2011Bfraterniz008 2011Bfraterniz009 2011Bfraterniz010 2011Bfraterniz011 2011Bfraterniz012 2011Bfraterniz013 2011Bfraterniz014 2011Bfraterniz015 2011Bfraterniz016 2011Bfraterniz017 2011Bfraterniz018 2011Bsombor001 2011Bsombor002 2011Bsombor003
Koncertní vystoupení pro obyvatele Neerpeltu spolu se srbským souborem „Amadeus" ze Somboru.