„EMJ“ - Vystoupení před porotou a vyhlášení výsledků (1.5.2011)

2011Cjury001 2011Cjury002 2011Cjury003 2011Cjury004 2011Cjury005 2011Cjury006 2011Cjury007