Flauto Giocoso

Členy souboru Flauto Giocoso založeného v roce 2005 a obnoveného po dvouleté odmlce v září 2017 spojuje radost ze společného muzicírování a kamarádství.

Členy jsou nyní Anna Havlíčková (sopránová, altová zobcová flétna, zvířecí rohy, zpěv), Tereza Kučová (sopránová, altová, tenorová zobcová flétna, zvířecí rohy, zpěv), Tabita Toepferová (sopránová, altová zobcová flétna, zpěv).