XI. bienále flétnových souborů Boskovice

Místo konání: Boskovice
Datum a čas konání: 04.10.2014 16:00:00
Soubor vystoupí ve dnech 4. a 5. 10. na národní přehlídce flétnových souborů v Boskovicích.