Vystoupení v Modřanském biografu

Místo konání: Modřanský biograf, U Kina, Praha 4
Datum a čas konání: 15.12.2011 15:00:00
Soubor Flauto Giocoso vystoupí na setkání zástupců městské části Praha 12 s modřanskými seniory.