Veletrh sociálních služeb

Místo konání: Praha 4 – Modřany, Sofijské náměstí (1. patro „Prioru“)
Datum a čas konání: 05.10.2017 11:00:00
Vystoupení souboru Flauto Giocoso v zahajovacím bloku veletrhu pořádaného městskou částí Praha 12.
18. ročník veletrhu sociálních služeb na MČ Praha 12