Veletrh sociálních služeb

Místo konání: Praha 4 – Modřany, Sofijské náměstí (1. patro „Prioru“)
Datum a čas konání: 05.10.2017 14:00:00
Vystoupení souboru Flauto Giocoso při křtu kalendáře obecně prospěšné společnosti Modrý klíč na veletrhu pořádaném městskou částí Praha 12.
18. ročník veletrhu sociálních služeb na MČ Praha 12