Ateliér kresby a malby - vernisáž (2015/06)

2015atelier001 2015atelier002 2015atelier003